Om Anderbro KBT

Anderbro KBT drivs av Therese Anderbro som är medicine doktor, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare i KBT
 

Therese har mångårig erfarenhet av att arbeta med KBT kliniskt, framförallt inom primärvården och i den egna mottagningen, men även inom psykiatrin. Hon är också regelbundet anlitad för föreläsningar och utbildningar i framför allt ämnena beteendemedicin och psykologiska aspekter av diabetes både inom sjukvård, universitet och andra utblidningsinstanser. Therese handleder också psykologkollegor och blivande psykologer.
 

Therese disputerade vid Karolinska Institutet år 2012 med avhandlingen ”Behavior change intervention and fear of hypoglycemia”. Du kan läsa mer om hennes forskning här.
 

 

Therese är också medförfattare till flera böcker.
 

 
Therese Anderbro, leg.psykolog, leg psykoterapeut, med.dr., handledare i KBT
Therese Anderbro, leg.psykolog, leg psykoterapeut, med.dr., handledare i KBT