Utbildningar och föreläsningar

Du kan anlita Anderbro KBT för föreläsningar så väl som längre utbildningar. Utbildningarna kan anpassas efter dina behov med avseende på innehåll och omfattning. Anderbro KBT har tidigare anlitats för följande ämnen:

  • Beteendemedicin - teori och tillämpningar
  • Psykologiska aspekter vid diabetes
  • KBT vid diabetes
  • Inlärningspsykologi
  • KBT i primärvården
  • IBCT
  • Stress och stresshantering
  • Samtalsmetodik för sjukvårdspersonal
  • Att möta människor i kris
SPECIALISTKURS FÖR PSYKOLOGER
Therese Anderbro och Liv Svirsky håller under våren -18 i samarbete med WiseMind AB en specialistkurs i Parterapi (IBCT) för legitimerade psykologer. För mer info se wisemind.se